ห้องปฎิบัติการ

ทางเรามีห้องปฏิบัติการที่รองรับการตรวจวิเคราะห์น้ำกลั่นบริสุทธิ์ ด้านจุลชีววิทยา โดยตรวจเชื้อจุลินทรีย์ เช่น Total viable count, Coliform, Escherichia coli, Salmonella spp. เป็นต้น

ใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย มีการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดทุกปี
เพื่อผลการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ และสามารถออกผลรับรองคุณภาพได้

 

ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา


ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา

ห้องทดสอบทางจุลชีววิทยา

ห้องทดสอบทางจุลชีววิทยา

ห้องทดสอบทางจุลชีววิทยา

สำนักงานห้องปฏิบัติการ

ห้องล้างอุปกรณ์

ห้องล้างอุปกรณ์

เพื่อยืนยันผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ทางเราส่งตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทุกปี โดยใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบบุคคลที่สาม ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025


15 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 1693 ครั้ง